Masterproef

Je kan het tweede semester van het Masterjaar in het buitenland studeren (Erasmus, …) en ook de masterproef in het buitenland maken, meer informatie op Erasmus.

Masterproef binnen UGent

Deze website bevat de praktische richtlijnen bij het opleidingsonderdeel masterproef, binnen UGent uitgewerkt. Voor bedrijven, staat ook veel infopagina op tiwi.ugent.be

Modaliteiten UGent en specifieke aanvullingen voor deze opleiding

Op http://www.ugent.be/ea/nl/faculteit/diensten/studentenadministratie/masterproef bekijk je belangrijke documenten voor de opleiding Industriële Wetenschappen:
  • De Masterproefmodaliteiten voor opleidingen industriële wetenschappen 2023-2024 bevat de deadlines voor alle opleidingen Industrieel ingenieur.
    Het overzicht van alle taken bevat aanvullingen hierop, specifiek voor de opleiding Informatica.
  • De informatie over de Masterproefovereenkomst (indien een derde partij/bedrijf betrokken is) en Vertrouwelijkheid van de masterproef wordt verder aangevuld voor onze opleiding bij masterproefovereenkomsten .
  • Het Evaluatieformulier - Industriële wetenschappen bevat het sjabloonen voor de eindevaluatie van de masterproef.
  • De Rubrics voor beoordeling beschrijven de deelscores die gebruikt worden bij de evaluatie

Planning van de masterproef

De masterproef zal standaard doorgaan in het tweede semester. In die periode kan de student gedurende minstens 3 volle dagen aan de masterproef werken en in een bedrijf actief kan meedraaien als jonge medewerker.
De meeste vakken van het masterjaar zijn in het eerste semester beëindigd. Het instuderen van die leerstof komt niet in aanmerking als activiteit voor de masterproef.

Uitleg 19/03/2024 (slides)

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinator masterproef