Informatie voor de promotoren

Hieronder een samenvatting van de begeleiding die verwacht wordt voor een masterproef in onze opleiding:
 • Na toekenning van een masterproef: masterproefcontract/Verklaring geheimhouding indien nodig, zie Masterproefcontract en Verklaring geheimhouding
 • Bijwonen van een meeting op maandag 2 oktober 2023 (11u30-12u30) waarin wordt toegelicht wat de masterproef inhoudt in onze opleiding.

  De Nederlandstalige opname is beschikbaar via deze link. Indien er een probleem is met de rechten, gelieve dan een mail te sturen naar masterproef.tiwi@ugent.be.
  De slides zijn beschikbaar in Nederlandse versie of English version.

 • Werkplan grondig nalezen, zie deadlines. Doel van het werkplan:
  • De student moet het masterproefonderwerp beter leren kennen.
  • Er moet duidelijk afgebakend worden wat van de student verwacht wordt: wat zal precies worden geïmplementeerd en/of geëvalueeerd.
  • Het werkplan zal dienen als een leidraad voor de masterproef.
 • Administratieve taken (enkel voor de UGent-promotor), zie deadlines:
  • goedkeuren van titel en taal in Plato;
  • aanvullen van de begeleidingscommissie in Plato;
  • datum van het tussentijdse presentatie wordt ingevuld in Plato.
  • invullen van de beoordelingscommissie in Plato;
  • invullen van datum/uur/tijdstip voor de verdediging in Plato;
  • invullen van de eindbeoordeling in Plato.
 • Begeleiding tijdens het academiejaar, zie deadlines
  • minstens om de twee weken overleg met de student over de vordering van de masterproef;
  • nalezen eerste 25 pagina's en feedback geven aan de student;
  • AI (artificiële intelligentie): zie Gebruik AI
  • tussentijdse presentatie voor de student organiseren, feedback geven aan de student over de vorderingen;
  • twee maand voor indiendatum scriptie: bespreken van de voorlopige resultaten van de masterproef met de student;
  • nalezen van eerste versie scriptie en feedback geven aan de student;
 • Masterproef in samenwerking met een bedrijf: drie contacten van de UGent-promotor met het bedrijf: bij de opstart, bij de tussentijdse presentatie en vóór het indienen van de scriptie.
 • Tot slot:
  • scriptie lezen;
  • bijwonen van de verdediging door de student;
  • beoordelen van de masterproef

Belangrijke documenten

Te downloaden op 'Modaliteiten van de faculteit'. Deze bevat volgende documenten:
 • Modaliteiten voor de opleiding industriële wetenschappen: bevat algemene richtlijnen en deadlines;
  !! In onze opleiding worden de deadlines voor indienen van de scriptie aangepast !!
 • Nota in verband met de vorm van de masterproef: inhoud van de scriptie;
 • Evaluatieformulieren voor de opleiding industriële wetenschappen: bevat het formulier voor de eindevaluatie en de rubricering die hierbij gebruikt wordt.

Contactpersoon

Bij vragen, neem contact op met coördinator masterproef.