Informatie voor de promotoren

Hieronder een samenvatting van de begeleiding die verwacht wordt voor een masterproef in onze opleiding:
 • Na toekenning van een masterproef: masterproefcontract/Verklaring geheimhouding indien nodig, zie Masterproefcontract en Verklaring geheimhouding
 • Bijwonen van een meeting op maandag 3 oktober 2022 (11u45-12u30) waarin wordt toegelicht wat de masterproef inhoudt in onze opleiding.

  De slides zijn beschikbaar in Nederlandse versie of English version.

 • Werkplan grondig nalezen, zie deadlines. Doel van het werkplan:
  • De student moet het masterproefonderwerp beter leren kennen.
  • Er moet duidelijk afgebakend worden wat van de student verwacht wordt: wat zal precies worden geïmplementeerd en/of geëvalueeerd.
  • Het werkplan zal dienen als een leidraad voor de masterproef.
 • Administratieve taken (enkel voor de UGent-promotor), zie deadlines:
  • goedkeuren van titel en taal in Plato;
  • aanvullen van de begeleidingscommissie in Plato;
  • datum van het tussentijdse presentatie wordt ingevuld in Plato.
  • invullen van de beoordelingscommissie in Plato;
  • invullen van datum/uur/tijdstip voor de verdediging in Plato;
  • invullen van de eindbeoordeling in Plato.
 • Begeleiding tijdens het academiejaar, zie deadlines
  • minstens om de twee weken overleg met de student over de vordering van de masterproef;
  • nalezen eerste 25 pagina's en feedback geven aan de student;
  • tussentijdse presentatie voor de student organiseren, feedback geven aan de student over de vorderingen;
  • twee maand voor indiendatum scriptie: bespreken van de voorlopige resultaten van de masterproef met de student;
  • nalezen van eerste versie scriptie en feedback geven aan de student;
 • Masterproef in samenwerking met een bedrijf: drie contacten van de UGent-promotor met het bedrijf: bij de opstart, bij de tussentijdse presentatie en vóór het indienen van de scriptie.
 • Tot slot:
  • scriptie lezen;
  • bijwonen van de verdediging door de student;
  • beoordelen van de masterproef

Belangrijke documenten

Te downloaden op 'Modaliteiten van de faculteit'. Deze bevat volgende documenten:
 • Modaliteiten voor de opleiding industriële wetenschappen: bevat algemene richtlijnen en deadlines;
  !! In onze opleiding worden de deadlines voor indienen van de scriptie aangepast !!
 • Nota in verband met de vorm van de masterproef: inhoud van de scriptie;
 • Evaluatieformulieren voor de opleiding industriële wetenschappen: bevat het formulier voor de eindevaluatie en de rubricering die hierbij gebruikt wordt.

Contactpersoon

Bij vragen, neem contact op met coördinator masterproef.