KiesJaar

Masterproef opnemen in 2022-2023

In het tweede semester van 2022-2023 kan je een onderwerp vastleggen. Daarbij volgende tijdslijn:
Onderwerp zoeken De beschikbare onderwerpen worden in Plato gepubliceerd vanaf 1 april.

Neem zelf contact met de externe promotor alvorens een onderwerp te kiezen.
Er zullen geen onderwerpen worden toegekend indien de student niet vooraf contact heeft gehad.

Je kan ook een nieuw onderwerp voorleggen, zie Nieuw voorstel.

Onderwerp kiezen Vanaf 1 mei kan je in Plato maximaal drie onderwerpen kiezen, met voorkeursvolgorde.
!!Vooraf contact opnemen met promotor/begeleider!! (voor een onderwerp in samenwerking met een bedrijf vind je die informatie op de .pdf)

Opmerking:
Een student die twijfelt of de masterproef kan opgenomen worden volgend academiejaar, kan uitstel krijgen hiervoor tot na de tweede zittijd. Neem hiervoor contact op met de coordinator Masterproef en motiveer je aanvraag.

Onderwerp toekennen Vanaf 15 mei worden masterproeven toegekend.

Voor een onderwerp in samenwerking met een bedrijf kan de student zelf een promotor van de faculteit voorstellen. Alle ZAP-leden en OP3 ("professoren") uit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur komen hiervoor in aanmerking. De student neemt hiervoor zelf contact op met een ZAP-per die een goede kennis heeft over het vakgebied waarbinnen de masterproef valt. Bij een akkoord wordt dit doorgegeven aan de coordinator Masterproef.