Masterproefcontract en Verklaring geheimhouding

Beide documenten vind je op www.techtransfer.ugent.be (je moet hier aanmelden).

Verklaring geheimhouding

Indien de student betrokken is bij een lopend UGent onderzoek (al dan niet gesponsord door derden), dan is het zeer raadzaam om een zgn. "eenzijdige verklaring van geheimhouding en overdracht van rechten" te laten tekenen. Hiermee wordt gegarandeerd dat een masterproef bepaalde afspraken die werden gemaakt met derden maken ook worden nageleefd door de student.
Download, onder Students involved in an ongoing research project, het document Eenzijdige Verklaring van vertrouwelijkheid en overdracht van recht en vul dit in.

Voor een masterproef in een bedrijf kan een analoog document worden opgesteld door het bedrijf, indien geheimhouding belangrijk is.

Masterproefcontract

Om de schoolverzekering uit te breiden tot de externe locatie van het bedrijf/onderzoekscentrum buiten UGent (ook bij IMinds) is het nodig om een masterproefcontract op te stellen. Dit is dus niet nodig indien je de masterproef binnen een UGent-onderzoeksgroep wordt uitgewerkt.

Naast algemene richtlijnen, hieronder een paar praktische tips.

 1. Download onder Standard UGent Master Thesis Agreement, het document Overeenkomst Masterproef.
 2. Vul de gegevens in van het bedrijf en van jezelf:
  • Geef je wettelijke verblijfplaats in, dit is het adres waar je gedomicilieerd bent (meestal niet het adres van je kot).
  • Indien het bedrijf of jijzelf plannen hebt om te verhuizen in de loop van volgend semester, dan volstaat het toch om het huidige adres in te vullen.
  • Masterproef: titel van de masterproef
  • Opleiding: Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
  • Vakgroep: EA05 Informatietechnologie
  • Startdatum: 27/09/2022
  • Einddatum: 09/09/2023 (ook al denk je nu niet aan tweede zit)
  • UGent promotor: naam van de UGent promotor
  • Supervisor Bedrijf: verantwoordelijke van het bedrijf
 3. Onderaan:
  • UGent Promotor: Naam van de UGent promotor.
  • Handtekening door UGent promotor of door coördinator (i.o.)
  • functie: Vakgroep EA05 Informatietechnologie
 4. Op de laatste bladzijde
  • Timing en deadlines: kan je leeglaten, tenzij er iets wordt opgelegd door het bedrijf.
  • Voorziene financiële en/of materiële bijdragen / Eventuele Extra Bijlagen: moet niet ingevuld worden
  • Mededelingen aan de Organisatie: alle informatie van het bedrijf invullen
  • Promotor UGent
   • Naam: Naam van de UGent promotor
   • Vakgroep: EA05 Informatietechnologie
   • Telefoon: 09/242.42.32
   • E-mail: marleen.denert@UGent.be (!!niet het mail-adres van de UGent promotor)
  • Mededelingen aan de Student: niet invullen - de gegevens staan op de handtekeningpagina - je UGent-mail wordt gebruikt.
 5. Maak nog 2 kopies van het contract en laat daarna de 3 contracten tekenen (een originele handtekening op elk exemplaar) door jezelf, een vertegenwoordiger van het bedrijf en door de UGent promotor (indien gekend).

  Corona: de contracten mogen elektronisch ondertekend worden - de ondertekening moet wel digitaal geplaatst worden (dit kan je doen met Acrobat Reader in Athena). Er moet dus maar 1 exemplaar via mail worden doorgegeven.

Als dit helemaal in orde is, bezorgd je de drie exemplaren af aan de coördinator masterproef (M. Denert - lokaal B2.028) of stuur je een mail met het elektronisch ondertekend contract. De contracten worden bezorgd aan de onderwijsdirecteur, die het contract ook moet ondertekenen.
Je krijgt 2 ondertekende contracten terug : 1 voor jezelf en 1 voor het bedrijf. Het derde contract blijft bij de onderwijsdirecteur.