Stage

Elke student kan een stage doen als keuzevak (3 of 6 studiepunten).

Wat is een stage ?

 • een periode meedraaien in een bedrijf en werken aan een eigen project. Er zijn twee mogelijkheden:
  • Een korte stage van 90 uur
  • Een lange stage van 180 uur
 • wordt meestal gedaan in de zomervakantie - maar dit kan ook tijdens het academiejaar.
 • verslag indienen van de stage - moet worden goedgekeurd om effectief als keuzevak te kunnen meetellen.
 • enkel binnen bedrijf, waar IT-begeleiding voorzien is.

Infosessies

 • Er wordt jaarlijks een infosessie georganiseerd vanuit de faculteit, commissie stage, meestal rond december. Dit wordt via Ufora aangekondigd.
  Er wordt praktische uitleg gegeven over stages en internationale stages. Specifieke vragen kunnen daar gesteld worden, of kunnen via mail gestuurd worden naar stages.ea@ugent.be.
 • Op 19 maart 2024 werd aan de toekomstige masters een infosessie gegeven over stages en keuzevakken, enkel voor onze opleiding, zie Stages in 2024-2024.
Ter aanvulling staat hier ook informatie over de keuzevakken:
 • keuzevakken
 • Summer of Code
 • Een stage aanbieden

  De stage is bestemd voor studenten die de volgend academiejaar zullen starten met het masterjaar. De reguliere student heeft de volledige bachelor gevolgd, of heeft een professionele bachelor in Informatica + schakeljaar gevolgd.

  Vul deze template in en stuur dit (liefst in .pdf-formaat) naar Helga.Naessens@Ugent.be.

  Student kiest een stage. Volg het stappenplan

  Buitenlandse stage

  Het is ook mogelijk om een buitenlandse stage te volgen. Je bent daarbij niet beperkt bent tot instellingen waarmee een akkoord voor studentenuitwisseling bestaat, maar mag zelf voorstellen indienen. Hiertoe neem je zelf contact op met een buitenlands bedrijf. De procedure staat verder beschreven op de volgend website: Aanvraagprocedure - Studentenportaal - Universiteit Gent.

  Overzicht van stages zomer 2024

  Binnenlandse stages
  Op https://squire.be/ kan je zelf op zoek gaan naar een stage op basis van je afstudeerrichting en interesses. Kleine en grote bedrijven gebruiken dit platform om stages aan te bieden.
  Op Beaulieu International Group - stages kan je zoeken naar stages en masterproeven. Je vindt er zowel stages als masterproeven.

  AgidensZwijndrechtLarge Language Model Orchestrator (lang)
  AgidensZwijndrechtAdvanced Insights for Industrial Processes (lang)
  AgidensZwijndrechtAutomated Metadata Discovery (lang)
  Beaulieu international groupWaregemInternship ICT-Applications (MES) (kort of lang)
  Brightbook by LichtvisBruggeSamen naar een Brightbook 2.0? (lang)
  Korian BeneluxKontichData-engineering taak - data quality checks op metingen van energiesensoren (lang)
  Stellar LabsMechelenEnd-to-End test platform for an AWS microservice/monolith architecture (lang)
  RBFATubekeComputer Vision (M/W/X) (lang)
  ArdisAalterStage binnen de R&D-afdeling van ARDIS (lang)
  EskoGentbruggeMeerdere stages (kort of lang)
  Metanous BVDe PinteDynamische planning in het Dori-platform (lang)
  iVisualAntwerpenSoftware Engineering intern bij iVisual (kort of lang)
  BuildwiseZaventemCollaboratief werken aan bouwdatamodel (lang)
  AzumutaGentAI dashboard POC (lang)
  AzumutaGentSoftware Development Stage (lang)
  AzumutaGent Verbetering cloud deployment.pdf (lang)
  TrendskoutGent :Data engineering/Data science stage in Sales AI Scale- up (kort of lang)
  ML6GentML of Software Engineering stage (lang)
  DPTechnics BVKnokke-HeistOntwikkeling van LTE-M/NB-IoT thermische printer (kort of lang)
  TekstGentVerwerken en classificeren van menselijke communicatie met behulp van AI-technologieën (kort of lang)

  Overzicht van stages zomer 2023

  Binnenlandse stages

  ShowpadGentSoftware Engineering Intern at Showpad (kort of lang)
  Tekst.aiGentTerraform roll out (lang)
  Upgrade EstateGentStages IT (kort of lang)
  AxiansMerelbekeDevelopment e-learning tool. (kort of lang)
  GentHiveCPQOntwikkel een data framework om externe product configuratoren te migreren naar HiveCPQ. (lang)
  GentArcelorMittalCimplicity: what pontential is left? (kort of lang)
  GentArcelorMittalDevelopment of an automated monitoring tool for energy forecasting (kort of lang)
  GentArcelorMittalDevelopment of a thermophysical property library for carbon steel (kort of lang)
  GentArcelorMittalExplore usage of MS Graph API for Teams (kort of lang)
  GentArcelorMittalSetting up an automatic dynamic risk management system (kort of lang)
  eWingsKontichDashboard automatisatie voor eWings klanten (lang)
  VinteccRoeselareComputer Vision: 3D Deep Learning on Point Clouds (lang)
  VinteccRoeselareComputer Vision: Copy-Paste Data Augmentation (lang)
  VinteccRoeselareComputer Vision: GANs for Synthetic Data (lang)
  VinteccRoeselareComputer Vision: Keypoint Detection (lang)
  VinteccRoeselareComputer Vision: Learning Visual Embeddings (lang)
  VinteccRoeselareComputer Vision: Sensor Fusion (lang)
  VinteccRoeselareLow-Latency Logging (lang)
  Accurat BVMerelbeke Data engineering en/of data science bij locatie intelligentie bedrijf obv miljarden datapunten (kort of lang)
  EskoGentUser Interface voor Cloud-based Color Service (kort of lang)
  ML6GentTechnical internship ML6 (lang)
  FLIR Systems Trading Belgium BVMarkeApply Artifical Intelligent (lang)
  Beaulieu International GroupWaregemInternship ICT-Applications (MES) (lang)
  Beaulieu International GroupWaregemInternship ICT-Applications OCR (lang)
  Dacx.aiGent of Antwerpen stage als software ingenieur - meerdere onderwerpen (kort of lang)
  ArcelorMittalGent Digital twin of 3D printed steel structures (kort of lang)