Voorwaarden om de masterproef in je curriculum te kunnen toevoegen

Je moet voldoen aan ALLE voorwaarden:
 • geslaagd voor VOP/Bachelorproef
 • alle vakken van het masterjaar kunnen volgen (volgtijdelijkheid)
 • Maximale omvang van GIT: afhankelijk van studiecapaciteit S
  • als S<30 : maximaal 60 studieptn
  • als S>=30: maximaal S+30 studieptn
Studiecapaciteit S = aantal studiepunten waarvoor je geslaagd was in het voorbije academiejaar.

Zie ook Curriculumregels faculteit FEA
Ook als je voldoet aan deze voorwaarden, maar je neemt veel studiepunten op kan de opleidingscommissie beslissen om de masterproef voorlopig op te schorten in afwachting van je resultaten in het eerste semester. In februari wordt dan beslist of je de masterproef op je curriculum kan toevoegen.

Mogelijke alternatieven

In januari kan je een aanvraag indienen hiervoor. Wordt enkel goedgekeurd indien de examens in januari goed zijn.

Als de masterproef NIET in je curriculum kan worden toegevoegd, dan kan je nog twee alternatieven in overweging nemen:

 1. De masterproef starten met een semester vertraging met de bedoeling om in februari de scriptie in te dienen en te verdedigen.
  Dit kan enkel onder volgende voorwaarden:
  • geslaagd voor VOP/Bachelorproef
  • alle vakken van het masterjaar, behalve de masterproef, zitten in je curriculum
  • de resultaten van het eerste semester zijn goed.
  Alle taken worden dan één semester verschoven. Je doet dus de literatuurstudie in het tweede semester, het 'werkplan' wordt begin september ingediend,...
 2. De masterproef wordt met één jaar uitgesteld, maar je doet een stage in het tweede semester, dit kan in het bedrijf waar je ook de masterproef wilt doen (dit kan dus NIET in een onderzoeksgroep).
  Er zijn geen beperkingen voor deze optie, maar de stage moet wel worden goedgekeurd door de Commissie Stages.
  Praktische werkwijze: Je vraagt een stage aan voor het tweede semester.
  Na de stage heb je twee mogelijkheden:
  1. De stage wordt niet "ingediend", je zet dus het keuzevak "stage" NIET op je curriculum. Het werk dat je gedaan hebt in je stage kan dan meetellen voor de masterproef
  2. De stage wordt wel "ingediend" als keuzevak. Als het wordt aanvaard, dan telt dit werk NIET mee voor de masterproef.
  Meer informatie op http://masterproef.tiwi.ugent.be/stage/
  Opmerking: je kan, naast de stage, alvast 12 studiepunten voor keuzevakken opnemen in je curriculum. Als de stage dan niet als keuzevak wordt ingediend, dan heb je toch alle keuzevakken verworven.