Presentaties/verdediging

Tips bij presentatietechnieken

De verdediging praktisch

  • Op de openbare verdediging, voor iedereen toegankelijk, stelt de student zijn project voor. De beoordelingscommissie is voltallig aanwezig.
  • Er is altijd een beamer ter beschikking - controleer vooraf of je kan connecteren met de beamer.
  • oor elke student wordt 30 minuten voorzien (20 minuten spreektijd, 10 minuten vragen). Indien een masterproef met twee studenten is uitgewerkt worden 45 minuten voorzien (30 minuten spreektijd, 15 minuten vragen).

De verdediging inhoudelijk

Tijdens de presentatie ligt de focus op je verkregen eindresultaat. Hoe zit dat eindresultaat in elkaar, en waarom? Hoe heb je het geëvalueerd, wat is het resultaat van deze evaluatie, en wat zijn de conclusies van je evaluatie?

De structuur van de presentatie is afhankelijk van wat voor soort masterproef je hebt afgelegd. Heb je een uitgebreide evaluatie gemaakt van bestaande oplossingen, of heb je zelf iets nieuws ontwikkeld? Echter, de focus moet steeds liggen op wat je zelf precies gedaan hebt.

Als voorbeeld, een masterproef waar je zelf iets ontwikkeld hebt bevat typisch volgende delen:

  • Korte introductie waar je het probleem schetst en het doel van de masterproef voorstelt. Dit deel eindigt meestal met de doelstellingen of de onderzoeksvragen van je masterproef.
  • High-level overzicht van de oplossing: welke technologieën worden er gebruikt en waarom, uit welke componenten bestaat je oplossing en hoe interageren die met elkaar, welke alternatieven heb je bekeken en waarom heb je die niet gebruikt.
  • Een diepere analyse van bepaalde componenten van je oplossing, met een focus op hoe deze bijdragen tot het doel van je masterproef en/of hoe deze helpen om je onderzoeksvragen te beantwoorden. Let wel op dat je hier niet té diep gaat in technische aspecten. Uitgebreid door code gaan is meestal niet aangewezen.
  • Een uitgebreid overzicht van hoe je de oplossing hebt geëvalueerd, en wat de conclusies van die evaluatie is. Hier is een link met je doelstellingen of onderzoeksvragen zeker aangewezen. Het gebruik van grafieken is hier heel belangrijk.
  • Een kritische analyse van de verbeterpunten van je oplossing. Waar is je oplossing nog niet zo goed in, en hoe kan dit beter?
We willen tijdens de presentatie dus vooral zien wat je precies zelf gedaan hebt, waarom je dit gedaan hebt, hoe dit bijgedragen heeft aan de doelstellingen, en wat je zelf nog ziet als verbeterpunten van het geleverde werk.

De presentatie moet ingediend worden op Plato