Presentaties/verdediging

Tips bij presentatietechnieken

Presentatie/verdediging in twee stappen:

Op de openbare verdediging, voor iedereen toegankelijk, stelt de student zijn project voor. De beoordelingscommissie is voltallig aanwezig.
Er is altijd een beamer ter beschikking - controleer vooraf of je kan connecteren met de beamer.

Voor elke student wordt 30 minuten voorzien (20 minuten spreektijd, 10 minuten vragen). Indien een masterproef met twee studenten is uitgewerkt worden 45 minuten voorzien (30 minuten spreektijd, 15 minuten vragen).
De student legt uit wat hij/zij precies gedaan heeft, en besteedt voldoende aandacht aan de manier waarop dit resultaat tot stand is gekomen, waarom een bepaalde weg gekozen werd, welke moeilijkheden er optraden, hoe de planning werd bijgestuurd, waarom naar een andere technologie werd overgestapt, … De student gaat, met andere woorden, een confrontatie aan met het uitgebreid voorstel dat werd goedgekeurd. Samengevat:

  • Hoofdzakelijk spreken over wat je ZELF hebt gedaan
  • Het kader schetsen (minimaal)
  • Voldoende technische informatie, maar niet teveel technische details
  • Geen uitbreidingen bespreken.

De presentatie moet je indienen op Plato