Scriptie

De scriptie is de geschreven neerslag van je masterproef. De scriptie wordt in het Nederlands geschreven, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen en op uitdrukkelijk verzoek van de promotor van het bedrijf.

Editor

Voor Latex is er een template ter beschikking.

Inhoud

Lees grondig de richtlijnen over inhoud en terminologie.

Nalezen tekst

Je bent verplicht tussentijdse teksten te laten nalezen door de promotor/begeleider. Op die manier kan de tekst rijpen. Indien de deadlines (zie Verplichte taken) niet gerespecteerd worden, wordt de verdediging uitgesteld naar de volgende zittijd. Je kan ook contact nemen met mevr. Pollefliet om je tekst na te lezen. De interne promotor kan dit contact verplicht maken. De juiste procedure en concrete afspraken ivm het nalezen door mevr. Pollefliet vind je in Schrijven scriptie.

Indienen scriptie

Houd je aan de afspraken voor het indienen van de scriptie.

Publiek maken van onderzoeksresultaten

Bij de publicatie van de scriptie kan, in overleg met de promotoren en begeleiders, het gedeelte met vertouwelijke onderzoeksresultaten worden weggelaten.

Geld verdienen met je scriptie?

Met de scriptie kan jij (en de vakgroep) in de prijzen vallen.
Meer informatie vind je bij Scriptieprijzen