Onderwerp vastleggen

Tijdslijn

Vanaf 1 april gaat de student op zoek naar een onderwerp voor de masterproef. Dit kan op twee manieren:
  1. Op Plato worden alle voorstellen die reeds goedgekeurd zijn gepubliceerd vanaf 1 april.
  2. De student dient zelf een voorstel in, ondersteund door een bedrijf. Raadpleeg het overzicht van IT-onderwerpen bij grote bedrijven of organisaties.
    Het voorstel moet nu nog worden goedgekeurd door de werkgroep, zoals beschreven in Voorstel voor de masterproef en wordt dan ook gepubliceerd op Plato.
De student moet zelf contact opnemen met de promotor om de inhoud van een masterproef te bespreken. Het volstaat dus niet om het onderwerp gewoon 'interessant' te vinden.
Zonder contact vooraf kan een onderwerp niet aan jou toegekend worden.

Opgeven van je voorkeur

  • Vanaf 1 mei kan elke student drie onderwerpen opgeven voor de masterproef (via Plato). Het is noodzakelijk dat je zelf contact opneemt met de verantwoordelijke van een masterproef om de mogelijkheden te bespreken. De promotor moet advies geven bij de keuzes, en zal geen positief advies geven als je niet persoonlijk bent langsgeweest.
  • Indien je eerste keuze een onderwerp is in samenwerking met een bedrijf kan je dit best doorgeven aan de coördinator masterproef, dan wordt het onderwerp alvast voor jou gereserveerd. Bovendien mag je dan zelf op zoek gaan naar een promotor voor je masterproef. Alle ZAP-leden en OP3 ("professoren") uit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur komen hiervoor in aanmerking. Een overzicht van de professoren uit de master industrieel ingenieur informatica vind je op ZAP-leden en OP3 . Als je zelf iemand vindt die je promotor wilt zijn, dan geef je dat door. Indien je geen promotor vindt zal door de opleidingscommissie iemand toegewezen worden.
  • De drie keuzes moeten ingevuld zijn vóór 15 mei. Enkel indien je 100% zeker bent dat je de eerste keuze zal krijgen mag je de keuze beperken tot één voorstel.

Opmerking:
Een student die twijfelt of de masterproef kan opgenomen worden volgend academiejaar, kan uitstel krijgen hiervoor tot na de tweede zittijd. Neem hiervoor contact op met de coordinator Masterproef en motiveer je aanvraag.

Definitieve toekenning

Vanaf 15 mei worden de onderwerpen toegekend, na overleg met de promotoren.