Nieuw voorstel

Elk nieuw voorstel kan enkel in samenwerking met een bedrijf of onderzoeksgroep.
Om een nieuw voorstel in te dienen moet dit sjabloon worden ingevuld en elektronisch bezorgd worden aan de coördinator masterproef.
Het is noodzakelijk dat het bedrijf Informatica-technisch begeleiding kan geven bij dit onderwerp.

Na advies van de werkgroep wordt een voorstel al dan niet aanvaard.

Je kan de criteria die hierbij van belang zijn raadplegen.

Tijdslijn

Nieuwe voorstellen worden best ingediend vóór 14 maart - later is ook nog mogelijk, maar ten laatste 30 augustus.
Op 1 april worden de goedgekeurde voorstellen gepubliceerd voor de studenten via Plato.