Werkplan

Je kan slechts 18 studiepunten spenderen aan je masterproef, dus is het belangrijk om zo snel mogelijk de verwachtingen en doelstellingen te expliciteren. Het vaak eerder breed omschreven masterproefvoorstel moet je nu vertalen in concrete opdracht. Je belegt dus een of meerdere vergaderingen met je promotoren en begeleiders om een duidelijk beeld te krijgen van wat je moet realiseren. Het resultaat schrijf je neer in het Werkplan.

Het werkplan heeft een dubbele doelstelling:

 • Het laat de opleidingscommissie toe om te evalueren of jouw opdracht van een voldoende hoog niveau is.
 • Het geeft jou en je promotoren een duidelijk handvat om het verloop van de masterproef en de doelstellingen af te bakenen.

Vertrek van het sjaboon. Vul het sjabloon in met de gevraagde informatie en dien dit elektronisch in op Plato (als .pdf).
Vermeld bij Bedrijf of onderzoeksgroep de naam van het bedrijf of de UGent-onderzoeksgroep, vb EA05 Informatietechnologie
Indiendatum: zie Verplichte taken

Enkele richtlijnen

 • Bij de Opsplitsing per semester duid je aan hoeveel studiepunten je in dat semester volgt voor vakken, behalve de masterproef. Daarnaast verdeel je de 18 studiepunten over de twee semesters.
 • Beschrijf grondig de Bestaande situatie en probleemstelling en de Doelstelling van de masterproef.
 • Daarna beschrijf je een aantal concrete taken. Voor elke taak geef je een schatting voor het aantal weken dat je voor die taak zal nodig hebben, en ook een deadline om die taak af te ronden.
 • Elke taak produceert een aantal resultaten, die eventueel in verschillende iteraties worden opgeleverd. Belangrijk hierbij is dat je aangeeft op welke manier kan geverifieerd worden of het resultaat is behaald.

  In een taak over Literatuurstudie noteer je bijvoorbeeld:

  • op datum D: hoofdstuk literatuurstudie rond onderwerpen X, Y en Z afgewerkt en doorgestuurd naar promotor (dus niet: literatuurstudie afgewerkt, want dat kan niemand controleren)
  • op datum D+3: hoofdstuk rond voor- en nadelen van verkennende technologieën rond onderwerpen X, Y en Z afgewerkt en doorgestuurd naar promotor

  In een taak waarin je een specifieke deelfunctionaliteit uitwerkt kan je bijvoorbeeld noteren:

  • op datum D: demonstratie van stappen X, Y en Z aan het bedrijf (dus niet: functionaliteit X af)
  • op datum D: ontwikkeld platform slaagt voor alle Unit-testen die werden opgesteld in week 1
  • op datum D: documentatie beschikbaar voor het ganse bedrijf op het intranet
 • Het werkplan is bedoeld voor de student, maar moet ook begrijpbaar zijn voor buitenstaanders.
 • Voorzie tijd voor de Literatuurstudie en/of Technologieverkenning. Geef duidelijk aan welke topics/technologiëen je zal bekijken.
 • Geef voldoende details dus niet enkel vermelden "algoritmes opzoeken", "gui implementeren",...
 • Als je Testen voorziet moet je ook aangeven welke testen je bedoelt.
 • De scriptie schrijf je niet in de twee laatste weken - houd rekening met de deadlines hiervoor.
 • In de planning vermeld je ook de presentaties en de voorbereiding die je hiervoor nodig hebt.
 • Vakantie, examens en testen van andere vakken worden niet vermeld.
 • Bespreek met de begeleiders hoe de tussentijdse communicatie zal georganiseerd worden, en vermeld dit op het werkplan.
 • Voeg tot slot een Gantt chart toe. Je mag dit ook met een andere tool maken.

Bespreek het werkplan met de promotor(s)/begeleider(s), alvorens in te dienen.

Goede voorbeelden