Plato

Surf naar Plato en meld aan met je UGent-account.
 1. Aanduiden van maximum vijf onderwerpen voor de masterproef.
 2. Administratieve gegevens - zie deadlines:
  • Promotor + co-promotor(en): promotor kan je enkel invullen indien dit iemand van UGent is.
  • Definitieve titel (zowel Nederlands als Engels)
  • Definitieve taal voor de scriptie (is normaal gezien Nederlands)
 3. Titelblad moet je hier downloaden en toevoegen aan de scriptie.

Indienen in Plato

Volgende documenten moeten elektronisch ingediend worden:
 • Bij de start van de masterproef: het werkplan
 • Twee weken vóór het indienen van de scriptie: een kort abstract (Nederlands/Engels)
 • De definitieve scriptie - zie deadlines
 • Na de verdediging: een logboek en de presentatie.