Tips voor Stageverslag

  • Titelblad bevat ook het aantal studiepunten voor de stage.
  • Verslag is 10-20 pagina's. De bijlages tellen niet mee.
  • Het bedrijf toelichten in max. 2 pagina's. Project en technisch verslag zijn belangrijker.
  • Gebruik nummering voor deelsecties.
  • In het technisch verslag vermijd je ik, wij, mijn, ons,....
  • Schrijf een korte toelichting bij elke figuur/tabel/code en verwijs in de tekst naar elke figuur/tabel/code.
  • Logboek bevat de datum, aantal uren en een korte beschrijving van de uitgevoerde taken. Het logboek wordt als bijlage toegevoegd.
Het verslag wordt tijdig ingediend op Plato EN er wordt een papieren afdruk bezorgd aan mevrouw Naessens