Verplichte taken

Dit rooster bundelt alle taken die de student moet doen ivm de masterproef. De data zijn deadlines.

Masterproef kiezen vanaf 2021-2022

Onderwerp zoeken De beschikbare onderwerpen worden in Plato gepubliceerd vanaf 1 april.

Neem zelf contact met de externe promotor alvorens een onderwerp te kiezen.
Er zullen geen onderwerpen worden toegekend indien de student niet vooraf contact heeft gehad.

Je kan ook een nieuw onderwerp voorleggen, zie Nieuw voorstel.

Onderwerp kiezen Vanaf 1 mei kan je in Plato drie onderwerpen kiezen, met voorkeursvolgorde. Je heb tijd tot 31 mei om je keuzes vast te leggen.
!!Vooraf contact opnemen met promotor/begeleider/contactpersoon bedrijf!!

Opmerking:
Een student die twijfelt of de masterproef kan opgenomen worden volgend academiejaar, kan uitstel krijgen hiervoor tot na de tweede zittijd. Neem hiervoor contact op met de coordinator Masterproef en motiveer je aanvraag.

Onderwerp toekennen Ten laatste 1 juli kent elke student zijn onderwerp.

Voor een onderwerp in samenwerking met een bedrijf kan de student zelf een promotor van de faculteit voorstellen. Alle ZAP-leden en OP3 ("professoren") uit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur komen hiervoor in aanmerking. De student neemt hiervoor zelf contact op met een ZAP-per die een goede kennis heeft over het vakgebied waarbinnen de masterproef valt. Bij een akkoord wordt dit doorgegeven aan de coordinator Masterproef.

Masterproef uitwerking 2020-2021

Indien je de trein gebruikt om naar je stageplaats te gaan, kan je dit attest invullen en laten ondertekenen op het studentensecretariaat. Je kan hiermee goedkopere tickets krijgen voor verplaatsingen naar je stageplaats.
Masterproef in Engels?
How to read? How to refer?
door Liesbet Triest
 • In het eerste semester is er een meeting op maandag 26 oktober van 15.00 tot 16.30 - vooral bedoeld voor de studenten die in januari de scriptie indienen. De opname en de powerpointslides zijn beschikbaar op Ufora - module Academic writing.
  Er is een tweede sessie gepland. Je kan aanduiden of je hieraan kan deelnemen via deze doodle.
 • In het tweede semester zal een leerpad uitgewerkt worden op Ufora, en is er een tweede Zoom-meeting gepland - exacte data volgen.

Aangeraden voor alle studenten die de scriptie in het Engels zullen schrijven of dit overwegen.

Modules gegeven door mevr. Pollefliet
Module 1.2:
Schrijven van bachelorproef (vervolg).
Verplicht voor ex-schakelaars (Reeds gevolgd in Bachelorproef voor niet-schakelaars) - enkel On-line.
 • Kennisclips op Ufora - module Schrijven (scriptie, academische poster)
 • Samenvatting - extra mogelijkheden voor de masterproef.
Module 2.2:
Presenteren van project (vervolg).
Optioneel voor ex-schakelaars (reeds gevolgd in Bachelorproef voor niet-schakelaars)
 • Kennisclips op Ufora - module Presenteren.
Module 3:
Zakelijk corresponderen, solliciteren bij Masterproef.
Kan niet doorgaan on-campus. Alternatief:
 1. Bekijk de kennisclips, meer informatie op Ufora.
 2. Maak jullie cv op volgens de info uit de kennisclip, de voorbeeldcv's op Ufora en upload het cv ten laatste op 13 februari 2021 op jobfair.hermesgent.be
 3. Webinar 'Wat na je studies' (sollicitatietraining en minicoaching) door Stefaan Gernaey van Elekti. op dinsdag 16 februari 2021 van 19 u. - 21 u. - registratie op www.elekti.be/WorkshopSolliciterenHermes
De Webinar volgen is verplicht voor iedereen - dit zal gecontroleerd worden.
Andere verplichte taken
Werkplan Concrete planning voor de masterproef.

Bedrijfsbezoek in het tweede semester

Op donderdag 18/2/2021 (10u30 - ...)
Is verplicht voor studenten die de masterproef doen. Je bent vrijgesteld indien je vorig jaar bedrijfsbezoek hebt gedaan.

Verplicht inschrijven ten laatste 11 februari

 • 10u30-12u30 Workshop ML6
  • Korte voorstelling ML6- way of working (georganiseerd rond chapters & squads ~ spotify model)
  • Mogelijkheden van ML tonen adhv Use Cases (3 use cases worden toegelicht)
  • Kubeflow pipelines workshop: een hands-on interactieve workshop waarbij student zelf een Kubeflow pipeline zal kunnen opzetten
   Kubeflow is een framework dat ervoor zorgt dat Machine Learning applicaties gemakkelijk en geautomatiseerd gedeployed kunnen worden.
   Kubeflow pipelines is een van de essentiële tools om aan Machine Learning in productie te kunnen doen.
  Join via meet.google.com/gab-rrif-xnp
 • 13u30-19u Job-en stage-event door Hermes Recruitment. (niet verplicht!)
  (De les besturingssystemen is verplaatst naar een later uur)
Korte presentatie Na de paasvakantie (of in eerste semester) moet je een korte voorstelling (10 minuten presentatie/10 minuten vragen beantwoorden) geven aan studenten 1e bachelor die het project Informatica volgen en/of aan de studenten van Vakoverschrijdend project. (Studenten die vorig jaar de presentatie hebben gedaan zijn vrijgesteld voor deze taak.)

Agenda presentaties - April 2021

Logboek/e-mail rapportering Een logboek bijhouden - dit kan ook een wekelijkse e-mailrapportering zijn.
Richtlijnen voor het aantal uren per student: 540 u
Informatie over de Scriptie Richtlijn voor het aantal pagina's (zonder bijlagen/abstract)
 • 50 - 70 p.
 • 70 - 100 p. indien de scriptie door twee studenten samen wordt geschregen.
Voeg een extended abstract toe.

Deadlines - zittijd afhankelijk

Indien deze deadlines niet gerespecteerd worden, wordt de verdediging uitgesteld naar de volgende zittijd.
1e zit (juni '21) 2e zit (sept '21) speciale zit (jan '21)
Werkplan indienen 30 oktober '20
Indien mogelijk indienen op 29/10/2020
7 september '20
Invullen gegevens Plato 1 april 2021 20 november '20
Nalezen van scriptie Een eerste deel van de scriptie wordt afgegeven aan de begeleiders en promotoren. Dit kan zowel elektronisch als op papier. Moet niet ingediend worden op Plato.
  -> 25 pag.
31 maart '21 30 juni '21 30 november '20
  -> scriptie 1e versie (99%)
31 mei '21 21 augustus '21 8 januari '21
Scriptie indienen:
 • op Plato : elektronisch (mag gecensureerd zijn)
  + kort abstract (Nederlands en Engels) apart indienen.
  Het kort abstract is beperkt tot 5-10 lijnen en wordt in html opgemaakt.
 • niet-gecensureerde papieren versie afgeven aan elk lid van de beoordelingscommissie (zie Scriptie indienen)
7 juni '2127 augustus '21 11 januari '21
Openbare verdediging
Op Plato volgende documenten indienen:
 • logboek/e-mailrapportering
 • presentatie
21-25 juni '20 8-10 sept '21 25 jan - 30 jan '21