Presentaties/verdediging

Verslagen (overzicht met tips)

Uitlegsessie voor presentatietechnieken

Je kan in het tweede semester een uitlegsessie bijwonen over "presentatietechnieken" (Module 3) - zie Verplichte taken.

Presentatie/verdediging in twee stappen:

 • Korte presentatie (Nieuw): Na de paasvakantie een korte voorstelling geven aan studenten 1e bachelor die het project Informatica volgen en/of aan de studenten van VOP.
  (Studenten die dit vorig jaar gedaan hebben zijn vrijgesteld voor deze taak.)

  Concrete data en informatie volgt later.

 • Verdediging
  Op de openbare verdediging, voor iedereen toegankelijk, stelt de student zijn project voor. De promotoren en begeleiders worden hiervoor ook uitgenodigd.
  Er is altijd een beamer ter beschikking - controleer vooraf of je kan connecteren met de beamer.

  Voor elke student wordt 30 minuten voorzien (20 minuten spreektijd, 10 minuten vragen). Indien een masterproef met twee studenten is uitgewerkt worden 45 minuten voorzien (30 minuten spreektijd, 15 minuten vragen).
  De student legt uit wat hij/zij precies gedaan heeft, en besteedt voldoende aandacht aan de manier waarop dit resultaat tot stand is gekomen, waarom een bepaalde weg gekozen werd, welke moeilijkheden er optraden, hoe de planning werd bijgestuurd, waarom naar een andere technologie werd overgestapt, … De student gaat, met andere woorden, een confrontatie aan met het uitgebreid voorstel dat werd goedgekeurd. Samengevat:

  • Hoofdzakelijk spreken over wat je ZELF hebt gedaan
  • Het kader schetsen (minimaal)
  • Niet teveel technische details
  • Geen uitbreidingen bespreken.

  De presentatie moet je indienen op Plato