Masterproef

Masterproef in het buitenland

Je kan het tweede semester van het Masterjaar in het buitenland studeren (Erasmus, …) en ook de masterproef in het buitenland maken. Neem hiervoor contact op met Eli De Poorter. Meer informatie op Going on exchange for students in Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. In dit geval moet de student de procedure volgen van de gastschool. De student moet wel de titel, een kort abstract en de scriptie elektronisch indienen, zie Plato.

Masterproef binnen UGent

Deze website bevat de praktische richtlijnen bij het opleidingsonderdeel masterproef. Voor bedrijven, staat ook veel infopagina op tiwi.ugent.be

Modaliteiten UGent en specifieke aanvullingen voor deze opleiding

Op http://www.ugent.be/ea/nl/faculteit/diensten/studentenadministratie/masterproef bekijk je belangrijke documenten voor de opleiding Industriële Wetenschappen:
  • De Masterproefmodaliteiten voor opleidingen industriële wetenschappen 2021-2022 bevat de deadlines voor alle opleidingen Industrieel ingenieur.
    Het overzicht van alle taken bevat aanvullingen hierop, specifiek voor de opleiding Informatica.
  • De informatie over de Masterproefovereenkomst (indien een derde partij/bedrijf betrokken is) en Vertrouwelijkheid van de masterproef wordt verder aangevuld voor onze opleiding bij masterproefovereenkomsten .
  • Het Evaluatieformulier - Industriële wetenschappen bevat het sjabloonen voor de eindevaluatie van de masterproef.
  • De Rubrics voor beoordeling beschrijven de deelscores die gebruikt worden bij de evaluatie

Planning van de masterproef

De masterproef zal standaard doorgaan in het tweede semester. In die periode kan de student gedurende minstens 3 volle dagen aan de masterproef werken en in een bedrijf actief kan meedraaien als jonge medewerker.
De meeste vakken van het masterjaar zijn in het eerste semester beëindigd. Het instuderen van die leerstof komt niet in aanmerking als activiteit voor de masterproef.

Uitleg 30/09/2021
Uitleg 23/03/2022 (slides Masterproef) - volledige opname beschikbaar.

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinator masterproef