Werkplan

In een eerste fase moet je je masterproefonderwerp beter leren kennen. Je moet duidelijk afbakenen wat er van jou verwacht wordt, en wat je precies moet implementeren en evalueren. Dit resulteert in het opstellen van een Werkplan, dat zal dienen als een leidraad doorheen je masterproef.

Vertrek van het sjaboon. Vul het sjabloon in met de gevraagde informatie en dien dit elektronisch in op Plato (als .pdf).
Vermeld bij Bedrijf of onderzoeksgroep de naam van het bedrijf of de UGent-onderzoeksgroep, vb EA05 Informatietechnologie
Indiendatum: zie Verplichte taken

Enkele richtlijnen

 • Geef een werkplan per week.
 • Je mag weken toevoegen. Je mag ook weken samennemen, maar overdrijf daar niet mee!.
 • Het werkplan is bedoeld voor de student, maar moet ook begrijpbaar zijn voor buitenstaanders.
 • De inleidende tekst houd je kort. Dit mag geen kopie zijn van het voorstel op Plato. Je geeft concreet aan wat je doelstellingen zijn en hoe je dit zal realiseren.
 • Je start vanaf 1 oktober - de eerste weken vul je in met wat je al gedaan hebt.
 • Voorzie tijd voor de Literatuurstudie en/of Technologieverkenning. Geef duidelijk aan welke topics/technologiëen je zal bekijken.
 • Geef voldoende details dus niet enkel vermelden "algoritmes opzoeken", "gui implementeren",...
 • Formuleer een drietal mijlpalen. Dit zijn tastbare resultaten die aantonen dat je een tussentijdse doelstelling hebt behaald.
  In de formulering van je mijlpaal moet je dus verwijzen naar hoe iemand kan nagaan of de mijlpaal werd behaald op een puur kwantitatieve manier (ja/nee). Enkele voorbeelden:
  • hoofdstuk literatuurstudie rond onderwerpen X, Y en Z afgewerkt en doorgestuurd naar promotor (dus niet: literatuurstudie afgewerkt)
  • hoofdstuk rond voor- en nadelen van verkennende technologieën rond onderwerpen X, Y en Z afgewerkt en doorgestuurd naar promotor
  • een prototype met deelfunctionaliteit X werd gedemonstreerd aan het bedrijf (dus niet: functionaliteit X af)
  • ontwikkeld platform slaagt voor alle Unit-testen die werden opgesteld in week 1
  • documentatie beschikbaar voor het ganse bedrijf op het intranet
 • Als je Testen voorziet moet je ook aangeven welke testen je bedoelt.
 • De scriptie schrijf je niet in de twee laatste weken - houd rekening met de deadlines hiervoor.
 • In de planning vermeld je ook de presentaties en de voorbereiding die je hiervoor nodig hebt.
 • Vakantie, examens en testen van andere vakken worden niet vermeld.

Bespreek het werkplan met de promotor(s)/begeleider(s), alvorens in te dienen.

Goede voorbeelden