Plato

Surf naar Plato en meld aan met je UGent-account.
 1. Aanduiden van drie onderwerpen voor de masterproef.
 2. Administratieve gegevens - zie deadlines:
  • Promotor + co-promotor(en): promotor kan je enkel invullen indien dit iemand van UGent is.
  • Definitieve titel (zowel Nederlands als Engels)
  • Definitieve taal voor de scriptie (is normaal gezien Nederlands)
 3. Andere documenten/informatie
  • Werkplan, kort abstract (Nederlands/Engels), logboek, presentatie en scriptie worden hier elektronisch ingediend
  • Het titelblad maak je in Plato.